BUDYNEK BIUROWY DUBOIS 41
7000 m2 powierzchni
biurowej
Klasy A

Zakończenie budowy
Czerwiec 2015

Zakończenie budowy
Czerwiec 2015